Jak jsem napouštěl bazén

Selhání – druhé /mobil

Jak jsem dostal přidáno

Jak jsem se měl stát otcem